Legalna Kultura

 

 

Legalna Kultura. Wspieramy twórców i odbiorców!

 

Jesteśmy organizacją non-profit, która prowadzi opartą na pozytywnym przekazie kampanię społeczną zachęcającą do korzystania z legalnych źródeł kultury i poszanowania praw twórców. Przekonujemy, że kultura to wspólnota twórców i odbiorców. Życie w cywilizacji różnorodności oznacza ogromną wolność, ale także odpowiedzialność w obliczu pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności kierować się podstawowymi wartościami, jak bycie fair wobec innych i możliwość wyboru. Podkreślamy, że w internecie powinny obowiązywać te same zasady etyczne, co w świecie rzeczywistym.

 

Naszą kampanię wspierają wybitni artyści  i ludzie świata kultury, między innymi: Danuta Stenka, Anna Dereszowska, Piotr Adamczyk, Magdalena Boczarska, Dorota Miśkiewcz, filozof Dariusz Duma i profesor Akademii Sztuk Pięknych Piotr Welk. W projektach Legalnej Kultury wzięło udział ponad 160 artystów potwierdzając wiarę w sens walki z piractwem internetowym.

 

Kluczową działalnością Legalnej Kultury jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej. Prowadzimy warsztaty dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury i środowisk twórczych. We współpracy ze środowiskiem prawników prowadzimy również dział porad prawnych dotyczących prawa autorskiego.

 

Fundacja prowadzi jedyną w Polsce Bazę Legalnych Źródeł, które udostępniają treści zgodnie z prawem i wolą twórców. Dzięki Bazie łatwo zweryfikować, czy strony internetowe, na których szukamy filmów, muzyki, gier czy książek są bezpieczne i prowadzone zgodnie z prawem.

 

Wybrane projekty Legalnej Kultury

 

„W czerni kina” jest kampanią opartą na krótkich spotach emitowanych przed seansami w polskich kinach. Artyści dziękują w nich za korzystanie z legalnych źródeł kultury, w ciągu dwóch lat spoty obejrzało już ponad 21 milionów widzów. To jedyna tak kampania na świecie i dowód na współpracę całego polskiego środowiska filmowego. W 2018 obok spotów mówionych pojawiły się spoty śpiewane. Wśród artystów można usłyszeć między innymi: Stanisława Soykę, Annę Dereszowską, Zbigniewa Zamachowskiego, Dorotę Miśkiewicz, Stanisławę Celińską i Sarsę. Spoty „W czerni kina” zostały docenione za granicą i prezentowana jako przykład skutecznej kampanii społecznej na spotkaniu unijnej agencji EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

 

„Otwarte Drzwi Do Kultury” to projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i odbiorców kultury zamieszkujących wsie i małe miasta. Na program składają się pokazy filmowe dla mieszkańców oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli poświęcone kulturze w sieci, prawu autorskiemu, legalnym źródłom i bezpieczeństwu  w Internecie. Otwarte Drzwi Do Kultury to projekt wielopokoleniowy i integrujący różne grupy społeczne, realizowany przy współpracy szkół, domów kultury, bibliotek, urzędów miast i gmin oraz placówek opiekuńczych. Więcej o ODDK: www.otwartedrzwidokultury.pl

 

 „Kultura na Widoku” jest multiumedialnym projektem promującym kulturę z legalnych źródeł, skierowanym do wszystkich odbiorców niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku. Dzięki linkom i qr kodom możemy uzyskać dostęp do filmów, muzyki e-booków i audiobooków w promocyjnych cenach lub bezpłatnie oraz odbywać wirtualne spacery po najciekawszych polskich i światowych muzeach. Co roku Legalna Kultura zapewnia dostęp do kilkuset utworów, po które można sięgnąć w każdej chwili - w parku na ławce, w domowym fotelu, w kawiarni, samochodzie, na plaży.  Kultura Na Widoku prezentuje utwory na stronie internetowej, instalacjach multimedialnych, plakatach i citylightach. www.kulturanawidoku.pl

 

Księgarnia Marzeń - Czytamy Razem to projekt wspierający czytelnictwo organizowany we współpracy z małymi, niesieciowymi księgarniami i działającymi wokół nich społecznościami czytelniczymi.  Celem projektu jest promocja księgarń poprzez organizację wspólnych czytań książek z udziałem znanych twórców cieszących się sympatią społeczną. W pierwszej edycji projektu wzięli udział: Danuta Stenka, Krystyna Czubówna, Marcin Kwaśny i Zbigniew Zamachowski. Spotkania mieszkańców z artystami sprawiają, że wybrane księgarnie stają się lokalnymi centrami literackimi, które budują międzypokoleniową wspólnotę czytelników (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). www.ksiegarniamarzen.pl

 

Sercem kampanii jest portal www.legalnakultura.pl, opisujący wszystkie działania Fundacji. Znajdziemy tu również rozmowy z twórcami, zapowiedzi najciekawszych wydarzeń kulturalnych, materiały edukacyjne, porady prawne i Bazę Legalnych Źródeł.

 

 

Loading...