Szklany ekran Pilkingtona

Szklany ekran Pilkingtona

Cykl warsztatów filmowych i dziennikarskich

kontynuowanych niezmiennie od 2014 r. dzięki mecenatowi NGS Group, właścicielowi marki Pilkington jako wydarzenie towarzyszące FFSN.

Program obowiązkowy spotkań to radosna zabawa, nauka, aktywny udział młodzieży. Pod opieką artystyczną reżyserów i animatorów powstają etiudy, reportaże, animacje, pozostają niezapomniane wrażenia i nowe umiejętności. Każdego roku do działania inspirują nowe wyzwania.

Przygotowanie dziennikarskich i filmowych materiałów uczy nie tylko pracy zespołowej, ale przede wszystkim kształci zmysł obserwacji, sztukę zadawania pytań i prowadzenia jakże przydatnej także w życiu codziennym sztuki dialogu!

Młodzież poznaje tajniki pracy dziennikarza i filmowca. Filmuje i animuje. Staje za kamerą, ale i przed nią. Warsztaty poprzez zabawę i ćwiczenia przybliżą uczestnikom elementy procesu powstawania filmu. Młodzi twórcy uświadamiają sobie znaczenie i zadania innych osób na planie filmowym.

Młodzież na festiwalu!

Warsztaty to nie tylko praca przy filmie, to także uczestnictwo w wydarzeniach festiwalu, pokazach filmowych i spotkaniach z twórcami, to szansa na konfrontację własnych doświadczeń z doświadczeniami innych, wymianę spostrzeżeń i myśli, analizę rzeczywistości przedstawionej w filmach i tej, która nas otacza. To także utożsamienie się z problemami bohaterów i rozmowy o ważnych sprawach. Młodzi filmowcy obserwują przygotowania i organizację festiwalu, codzienne życie imprezy i miasta podczas kilku festiwalowych dni, spotykać się będą z widzami i posłuchają ich refleksji.

FILMOWE ŻYCIE ETIUD Z WARSZTATÓW PO FESTIWALU

Festiwal to czas wytężonej pracy młodych filmowców. Każdego roku w programie imprezy prezentowane są filmy z poprzednich edycji. Podczas FFSN i uroczystej gali wręczenia nagród „szklana pilkingtonowska młodzież” spotyka się z Twórcami NieZwykłymi.

Po zakończeniu festiwalu zmontowane materiały zaczynają żyć swoim życiem na pokazach specjalnych i w internecie. Na specjalnie w tym celu uruchomionym kanale w You Tube 

WYRÓŻNIENIA

Marzec 2015

Wyróżnienie NSG Group w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za roztoczenie mecenatu nad warsztatami „Szklany ekran Pilkingtona”.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało trzynastą edycję raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, prezentującego najlepsze przykłady działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR). W publikacji wyróżniono aż cztery projekty realizowane przez NSG Group w Polsce – producenta szkła marki Pilkington dla budownictwa i motoryzacji, wśród nich nasze warsztaty „Szklany Ekran Pilkingtona”.

Szukamy NieZwykłości w codzienności