Aktualności

Lepszy świat z fundacją PODAJ DALEJ

Wyobraź sobie świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ pomaga budować właśnie taki świat.
Film „Doktor Piotr”, na który zapraszamy w poniedziałek, o godz. 16.00, to portret doktora Piotra Janaszka, lekarza, który miał powołanie, wizję i upór, aby tę wizję i marzenia przekuwać w rzeczywistość. Film zilustrowany jest archiwalnymi materiałami, które niczym wehikuł czasu przenoszą widza w inną epokę, do lat 80. i 90., pokazuje absurdy PRL-u i ówczesną rzeczywistość. Fragmenty dziennika, który Doktor prowadził wzbogacają dokument i sprawiają, że nie jest to film o Doktorze, ale On sam jakby go współtworzy.
Fundacja PODAJ DALEJ powstała w 2004 roku w hołdzie i zgodnie z ideami Doktora Piotra Janaszka, znanego społecznika i lekarza, który od lat 70-tych wdrażał nowatorskie rozwiązania w rehabilitacji. Zginął tragicznie w 1998 roku zostawiając wiele niezrealizowanych planów. Inicjatorami fundacji były osoby sprawne i niepełnosprawne z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym także żona i córki Doktora – śp. Joanna oraz Zuzanna i Olga.
Fundacja otwiera nowe możliwości dla rodzin osób niepełnosprawnych, buduje świat bez barier przybliżając tematykę niepełnosprawności podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą, rozwija idee wolontariatu, dzieli się specjalistyczną wiedzą z osobami pracującymi z niepełnosprawnymi, leczy uśmiechem wzorem swojego Patrona.
Po projekcji, o godz. 17.00, w ramach Sewernocki NieZwykłej zapraszamy na wspólne czytanie „Liska Ibiska” – opowiadań dla dzieci, mówiących o wartościach, pokonywaniu trudności szkolnych, rówieśniczych i emocjonalnych, akceptowaniu osób z ograniczeniami spowodowanymi niepełnosprawnością lub alergią. O tym, że życie niesie ze sobą wiele nowych sytuacji i o tym, że każdy ma w sobie talent. Pomagają w kształtowaniu u dziecka pozytywnych postaw, budowaniu poczucia własnej wartości oraz zrozumieniu i zaakceptowaniu nowych, nieznanych oraz często problematycznych sytuacji.