O nas

Historia festiwalu

Pierwszy Festiwal odbył się w 2003 roku, kiedy pomysłodawczyni imprezy, producent i od początku jej istnienia dyrektor Katarzyna Kubacka-Seweryn zaraziła swoją miłością do kina i edukacji młodego widza grono przyjaciół, którzy tak jak ona, chcieli rozsiewać swoją pasję wśród zwykłych-niezwykłych ludzi.

Atmosfera spotkań z filmami od początku miała niezwykły charakter. Impreza zyskała miano festiwalu – święta kina i widzów, dla których wartością są filmy skłaniające do refleksji i stawiania pytań. Te wybrane do programu to autorskie portrety osób borykających się z losem, z pięknem i okropnościami świata, są portretami ludzi niekiedy mocnych, chwilami słabych, ludzi czasem do nas podobnych, czasami zupełnie innych. Możemy się w nich przejrzeć, zobaczyć własne radości i lęki. Opowiadane przez twórców historie małych wielkich ludzi, trudnych wyborów dają dowód niepowtarzalności każdego człowieka. Niepowtarzalności każdego z nas. Bohaterowie tych filmów są postaciami nieprzeciętnymi, niezwykłymi nie zawsze dzięki wielkim czynom, często dzięki codziennym dokonaniom, dzięki swej wrażliwości i postawie wobec świata.

Ideą Festiwalu Filmów-Spotkań Niezwykłych jest przede wszystkim promowanie polskich twórców, polskiego kina oraz szeroko pojęta edukacja: edukacja młodego widza jak również studentów.

Kalendarium

2011

Andrzej Wajda – Mistrz NieZwykły

2011

2013

Festiwalowa Tokarnia, studenci poza kadrem

Muzeum Wsi Kieleckiej czynnie włączyło się w organizację działań artystycznych podczas festiwalu. 1 maja na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni odbywają się niezwykłe filmowe wydarzenia dla tysięcy osób odwiedzających to miejsce. Po raz pierwszy studenci wyższych uczelni, w tym niepełnosprawni członkowie żakowskiej braci uczestniczą w seminarium filmoznawczym Poza kadrem. Jego opiekunem naukowym jest dr Mirella Kurkowska z Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2013

2014

Aktor NieZwykły i zmiana nazwy

Festiwal to spotkania z widzami, twórcami, własnymi myślami. Spotkania nie tylko ze sztuką filmową. Festiwal rozszerza więc nazwę: Festiwal Filmów-Spotkań Niezwykłych. Film jako spotkanie. Festiwal jako spotkania. Dzięki współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej ustanawiamy nowy tytuł: Aktora Niezwykłego. Pierwszym laureatem zostaje Jerzy Stuhr.

2014

I od tamtej pory dzieją się u nas same NieZwykłości…