Przyjaciele Festiwalu

MECENAS FESTIWALU

HONOROWY PATRONAT

PARTNERZYGildia Szkół NieZwykłych w świecie nowych technologii

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

PATRONI MEDIALNI


PRODUKCJA