Aktor NieZwykły i zmiana nazwy

Aktor NieZwykły i zmiana nazwy

Festiwal to spotkania z widzami, twórcami, własnymi myślami. Spotkania nie tylko ze sztuką filmową. Festiwal rozszerza więc nazwę: Festiwal Filmów-Spotkań Niezwykłych. Film jako spotkanie. Festiwal jako spotkania.

Dzięki współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej ustanawiamy nowy tytuł: Aktora Niezwykłego. Pierwszym laureatem zostaje Jerzy Stuhr.