Korona Sandomierska – nowa stolica

Korona Sandomierska – nowa stolica

W tym roku festiwal wędrujący znajduje stałe miejsce –Sandomierz. Malowniczy gród nadwiślański o tysiącletniej historii i architekturze zachowującej średniowieczny układ urbanistyczny to naturalna scenografia dla wydarzeń filmowych. Dziedzictwo zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury wpisuje się w założenia imprezy i promocję twórczości polskich artystów filmowych oraz dzieł kinematografii Starego Kontynentu.

W nawiązaniu do wydarzeń historycznych miasta sandomierski plastyk Andrzej Karwat projektuje symboliczną statuetkę wzorowaną na koronie hełmowej Kazimierza III Wielkiego.